W sprawie dyskusji nad Polskim Atlasem Etnograficznym : (odpowiedź prof. K. Moszczyńskiemu)

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 5, Numer 3/4 (1957) s. 606-634
Józef Gajek

 

do góry