Paralele w badaniach etnofarmaceutycznych przeprowadzonych w 1927 roku w Wilnie i w 2007 roku w Worniach

Analecta : studia i materiały z dziejów nauki, Tom 19, Numer 1-2 (36-37) (2010) s. 83-90
Tauras Mekas, Živilė Petkevičiūtė

 

do góry