Roczniki Historyczne : organ Towarzystwa Miłośników Historji w Poznaniu

Kronika Miasta Poznania : kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania : organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Tom 4, Numer 2 (1926) s. 43-44

 

do góry