Podróż po ziemiach polskich wiosną 1816 r.

Spotkania z Zabytkami, Tom 36, Numer 5-6 (2012) s. 65-67
Bożena Wierzbicka

 

do góry