Dzieło, twórczość, percepcja w refleksji wybranych przedstawicieli awangardy muzycznej drugiej połowy XX wieku

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 32, Numer 2 (125) (1987) s. 102-106
Zbigniew Skowron

 

do góry