Magneteria litewska a Rosja w czasie drugiego bezkrólewia

Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Tom 22 (1977) s. 143-158
Borys Floria

 

do góry