"Budapest Régiségei", t. XXIV, vol. 1, 2, 1977 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 27, Numer 2 (1979) s. 258-260
H. Gajewska

 

do góry