Uwagi związane z realizacją badań Archeologicznego Zdjęcia Polski na terenie woj. legnickiego

Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne, Tom 1 (1986) s. 53-64
Wacław Pogorzelski

 

do góry