Epicedium Joachima Bielskiego na śmierć Jana Balassiego : z szesnastowiecznej hungariki w Polsce

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 47, Numer 2 (1956) s. 464-478
Józef Waldapfel , Helena Csorba (tł.)

 

do góry