Itinerarium króla Kazimierza Wielkiego : materiały 1333-1370

Roczniki Historyczne, Tom 64 (1998) s. 175-208
Antoni Gąsiorowski

 

do góry