Koordynacja pozioma w zakresie polityki społecznej między zakładami pracy a terenowymi organami władzy, organizacjami osiedlowymi i społecznymi

Notatki Płockie : kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego, Tom 19, Numer 5 (79) (1974) s. 19-22
Marian Frank

 

do góry