Żydowskie szkolnictwo zawodowe w Małopolsce (1918–1939)

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, Tom 15 (2006) s. 159-172
Kazimierz Rędziński

 

do góry