Akomodacja terminu τριάς : od Teofila z Antiochii do Grzegorza z Nazjanzu

Roczniki Humanistyczne, Tom 44, Numer 3 (1996) s. 185-201
Norbert Widok

 

do góry