Specyfika organizacji samorządu terytorialnego we Francji

Studia Ełckie, Tom 12 (2010) s. 267-286
Michał Mariański

 

do góry