Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza i jego miejsce wśród innych towarzystw naukowych

Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza, Tom 20 (1985) s. 9-16
Zdzisław Libera

 

do góry