Bobin, gm. Proszowice, woj. krakowskie, St. 5 obszar, AZP 100-61/6

Informator Archeologiczny : badania, Tom 23 (1989) s. 46
Ryszard Naglik, Tomasz Wichman

 

do góry