Szkic o życiu i twórczości Janka z Czarnkowa

Notatki Płockie : kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego, Tom 53, Numer 2 (215) (2008) s. 16-17
Cezary K. Święcki

 

do góry