Sprawozdanie z konferencji "Gdzie jesteś czytelniku? Rola i miejsce biblioteki w strategii i działalności uczelni wyższej", (Gliwice, 29 września 2011 roku)

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy, Tom 1, Numer 1 (2012) s. 110-113
Monika Moszczyńska

 

do góry