Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Filozoficznej nt. "Czy, jaka i dlaczego jest potrzebna filozofia dzisiaj?", Lublin, 23 kwietnia 2010 r.

Studia Ełckie, Tom 12 (2010) s. 446-448
Paweł Tarasiewicz

 

do góry