Weksel jako dłużny papier wartościowy

Studia Ełckie, Tom 12 (2010) s. 243-252
Mariola Lemonnier, Szymon Kisiel

 

do góry