Witkiewicz and Malinowski : the Pure Form of Magic, Science and Religion = Witkiewicz-Malinowski : czysta forma magii, nauki i religii

Konteksty : polska sztuka ludowa : antropologia kultury, etnografia, sztuka, Tom 54, Numer 1-4 (248-251) (2000) s. 332-349
Stuart Baker , Małgorzata Dzieduszycka (tł.)

 

do góry