Polityka państwa rzymskiego wobec rzemiosła tkackiego w Egipcie (I-IV w. n.e.)

Przegląd Historyczny, Tom 54, Numer 1 (1963) s. 1-19
Ewa Wipszycka

 

do góry