Antropomorfizm w zwierciadle nekrosfery : (z problemów kreacji "innych" w twórczości Stanisława Lema)

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 9 (156) (1978) s. 111-125
Andrzej Niewiadowski

 

do góry