O staropolskim języku artystycznym

Przegląd Humanistyczny, Tom 24, Numer 4 (175) (1980) s. 193-196
Stanisław Bąba , Ewa Ostrowska (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Ewa Ostrowska ,Z dziejów języka polskiego i jego piękna : studia i szkice ,Kraków : Wydaw. Literackie 1978

 

do góry