"Polska nad Wisłą i Odrą w X wieku : studium nad genezą Państwa Piastów i jego cywilizacji", Z. Wojciechowski, Katowice 1939 : [recenzja]

Roczniki Historyczne, Tom 15, Numer 2 (1939-1946) s. 270-272
Józef Widajewicz , Zygmunt Wojciechowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry