Niezrealizowane projekty filmowe Andrzeja Wajdy o Teatrze Laboratorium : korespondencja Wajdy ze Zbigniewem Cynkutisem i Jerzym Grotowskim z lat 1963-1964, 1970-1972, 1975-1979

Pamiętnik Teatralny : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce teatru, Tom 52, Numer 3/4 (207/208) (2003) s. 235-263
Zbigniew Osiński, Andrzej Wajda, Zbigniew Cynkutis, Jerzy Grotowski

 

do góry