"Mazowsze Siemowitów : 1341-1442 : dzieje polityczne i struktury władzy", Anna Supruniuk, Warszawa 2010 : [recenzja]

Roczniki Historyczne, Tom 77 (2011) s. 263-270
Sobiesław Szybkowski , Anna Supruniuk (aut. dzieła rec.)

 

do góry