L. Pszczołowska, "Rym", [w:] Poetyka : zarys encyklopedyczny, red. L. Pszczołowska i in., dział 3 Wersyfikacja, t. 2 Wiersz, część 2 Eufonia, zeszyt 1, Wrocław 1972 : [recenzja]

Roczniki Humanistyczne, Tom 20, Numer 3 (1972) s. 127-128
Marek Jędryk , Lidia Pszczołowska (aut. dzieła rec.)

 

do góry