Swarzynice, pow. Sulechów. Stanowisko 3

Informator Archeologiczny : badania, Tom 5 (1971) s. 67
Marian Kwapiński, Andrzej Marcinkian

 

do góry