Zbigniew Kowalski "Książę od chleba"

Dialog : miesięcznik Związku Literatów Polskich, Tom 50, Numer 5 (2005) s. 205-206
Jacek Sieradzki

 

do góry