"Federalizm. Litwa i Białoruś w polityce obozu belwederskiego (XI 1918 - IV 1920)", Józef Lewandowski, Warszawa 1962 : [recenzja]

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 15, Numer 2 (1963) s. 181-184
Antoni Czubiński , Józef Lewandowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry