"Zagłada polskich Kresów. Ziemiaństwo polskie na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939-1941. Studium z dziejów zagłady dawnego narodu politycznego", Krzysztof Jasiewicz, Warszawa 1997 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 34 (1999) s. 241-247
Tadeusz Epsztein, Daniel Boćkowski , Krzysztof Jasiewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry