Posiedzenie Zakładu Dziejów Europy XIX-XX w. w IH PAN w Warszawie (1 października 2005-30 września 2006)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 42 (2007) s. 331-333
Elżbieta Znamierowska-Rakk

 

do góry