Polskie życie teatralne w obozach, więzieniach i miejscach zsyłek na terenie ZSRR i Litwy 1939-1947

Pamiętnik Teatralny : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce teatru, Tom 46, Numer 1-4 (181-184) (1997) s. 735-756
Dariusz Kosiński

 

do góry