Krakowskie harcerki na Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Spale w 1935 roku

Rocznik Krakowski, Tom 65-66 (1999-2000) s. 133-140
Janusz Wojtycza

 

do góry