Propaganda sowiecka w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 w opinii międzynarodowej. Wybrane zagadnienia

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 44 (2009) s. 65-75
Aleksandra J. Leinwand

 

do góry