Sprawozdanie z konferencji "Społeczeństwo i państwo polskie od XV do XIX wieku : mity i stereotypy" (Katowice 4-5 grudnia 1998 r.)

Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Tom 43 (1999) s. 277-278
Teresa Chynaczewska-Hennel

 

do góry