Posiedzenia naukowe Zakładu Dziejów Europy XIX-XX w. Instytutu Historii PAN (październik 2002 - wrzesień 2003)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 39 (2004) s. 317-318
Elżbieta Znamierowska-Rakk

 

do góry