Działalność dyplomacji polskiej w Królestwie SHS w latach 1919-1922

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 31 (1996) s. 51-76
Władysław Stępniak

 

do góry