Spotkanie międzynarodowe w sprawie finansów i rachunkowości miast średniowiecznych (6-9.IX.1962)

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 11, Numer 1 (1963) s. 197-198
Aleksander Gieysztor

 

do góry