Kalendarz świąteczny na średniowiecznym uniwersytecie : Praga, Heidelberg, Kraków, Lipsk

Roczniki Historyczne, Tom 76 (2010) s. 27-75
Izabela Skierska

 

do góry