"Hetman koronny w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej w latach 1581–1646", Przemysław Gawron, Warszawa 2010 : [recenzja]

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 119, Numer 1 (2012) s. 154-159
Henryk Wisner , Przemysław Gawron (aut. dzieła rec.)

 

do góry