"Die Metropolitanverfassung des karolingischen Frankenreiches", Daniel Carlo Pangerl, Hannover 2011 : [recenzja]

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 119, Numer 2 (2012) s. 365-368
Przemysław Nowak , Daniel Carlo Pangerl (aut. dzieła rec.)

 

do góry