Profil A. Fredry

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 1 (148) (1978) s. 198-200
Ryszard Mączyński , Krystyna Poklewska (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Krystyna Poklewska ,Aleksander Fredro ,Warszawa : Wiedza Powszechna 1977

 

do góry