Realizm formalny w powieści polskiego pozytywizmu

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 5 (152) (1978) s. 165-167
Halina Tchórzewska , Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Anna Martuszewska ,Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1876-1895) ,Wrocław : Zakład Narod. im. Ossolińskich 1977

 

do góry