Adwokat wobec rosyjskiego systemu karnego i politycznego – przykład Stanisława Patka

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 47 (2012) s. 182-200
Małgorzata Gmurczyk-Wrońska

 

do góry