Język i piśmiennictwo cerkiewnosłowiańskie w kulturze staroobrzędowców na ziemiach polskich

Roczniki Humanistyczne, Tom 36, Numer 7 (1988) s. 33-43
Eugeniusz Iwaniec

 

do góry