Dynamika aspiracji : [recenzja]

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 6 (153) (1978) s. 129-131
Włodzimierz Pawłowski , Bronisław Gołębiowski (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Bronisław Gołębiowski ,Dynamika aspiracji : studium przemian świadomości społecznej młodzieży polskiej w latach 1945-1975 : wybrane zagadnienia ,Warszawa : Książka i Wiedza 1977

 

do góry