Piotr Czaadajew i jego "Kilka słów o polskim problemie"

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Rosyjska, Tom 4 (281) (1994) s. 103-115
Adam Bezwiński

 

do góry