Piotr Łossowski - badacz najnowszych dziejów Polski, Państw Bałtyckich i Rosji

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 31 (1996) s. 5-8
Wiesław Balcerak

 

do góry